Arabian Horse Pedigree for RA LOHE LONI

*SALON AHR*213493 Grey 1959 NEGATIV RASB*377 Grey 1945
NASEEM RASB*5 Grey 1922
TARASZCZA RASB*108 Grey 1937
SONATA RASB*433 Chestnut 1946
SKRZYP RASB*89 Chestnut 1936
ODALISKA RASB*208 Bay 1941
*PONOMAREV BRSB*12065 Grey 1982
*PALITRA AHR*222294 Grey 1970 SALON RASB*1412 Grey 1959
NEGATIV RASB*377 Grey 1945
SONATA RASB*433 Chestnut 1946
PANAMA RASB*1554 Bay 1964
ARAX RASB*1018 Bay 1952
PLATINA RASB*801 Bay 1950
KHADRAJ NA AHR*513801 Chestnut 1991
*PADRON AHR*175389 Chestnut 1977 PATRON AVS*586 Chestnut 1966
ASWAN RASB*1379 Grey 1958
PODRUGA RASB*823 Chestnut 1951
ODESSA AVS*678 Chestnut 1973
BRIGHT WINGS AVS*280 Chestnut 1965
SERINDA AVS*335 Chestnut 1969
KHATREENA NA BRSB*7039 Bay 1986
*KATEESIA BRSB*6103 Bay 1980 KABORR+++ AHR*69270 Grey 1970
*NABORR AHR*25472 Grey 1950
BINT KHOLAMEH AHR*20176 Chestnut 1961
EL CAP DEMITASSE AHR*71403 Grey 1971
JLR YEANEYN AHR*31378 Grey 1965
TSAYSIS AHR*27335 Bay 1964
RA LOHE LONI AHR*579637 Chestnut 2000 
ALMADEN AHR*344780 Bay 1984 *ALADDINN AHR*177073 Bay 1975
NUREDDIN SAHR*439 Bay 1953
LALAGE SAHR*77 Grey 1963
LA AMBIR AHR*147556 Bay 1976
*BASK AHR*25460 Bay 1956
AMBIR AHR*28590 Bay 1964
*CAJUN PRINCE HCF BRSB*17458 Bay 1989
DOLL PADRON AHR*266211 Bay 1982 *PADRON AHR*175389 Chestnut 1977
PATRON AVS*586 Chestnut 1966
ODESSA AVS*678 Chestnut 1973
SPRING QUEEN AHR*75399 Bay 1971
*BASK AHR*25460 Bay 1956
FERSEYN GIGI AHR*26626 Chestnut 1963
SOLYZIA HCF AHR*498675 Bay 1992
GG JABASK+/ AHR*100335 Bay 1973 *BASK AHR*25460 Bay 1956
WITRAZ PASB*901 Bay 1938
BALALAJKA PASB*962 Grey 1941
JALANA AHR*41331 Chestnut 1967
*SERAFIX AHR*8955 Chestnut 1949
RALANA AHR*7152 Chestnut 1951
*MC QUEEN JABASK BRSB*15801 Bay 1984
RESHIDA AHR*49600 Bay 1968 *SERAFIX AHR*8955 Chestnut 1949
RAKTHA GSB*988 Grey 1934
SERAFINA GSB*1222 Chestnut 1945
COBAH AHR*9357 Bay 1954
POMONA AHMEN AHR*3032 Grey 1944
FARADINA AHR*2337 Bay 1942

BACK

Copyright © 1996-2011 Arabian Horse AssociationSM. All Rights Reserved.